HomeContact
Publiczna Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie
TU JESTEŚMY

kalendarz szkolny

e-podręczniki

Dyplomy 2015/2016

Dyplomy 2014/2015

Dyplomy 2013/2014

Dyplomy 2012/2013

Bierzemy udział

PowitanieSKO w naszej szkole

Logowanie do systemu

OSZCZĘDZANIE MA PRZYSZŁOŚĆ!

Projekt Szkolnych Kas Oszczędności, którego korzenie sięgają lat dwudziestych ubiegłego stulecia, jest aktywnie rozwijającym się programem o ogromnym potencjale edukacyjnym. Kierunki jego rozwoju są wyznaczane przez kolejne pokolenia uczniów, którzy, czerpiąc z niego praktyczną wiedzę o finansach i ekonomii, zyskują niezbędne narzędzia do radzenia sobie w dorosłym życiu.

Szkolna Kasa Oszczędności działa w naszej szkole już ponad czterdzieści lat. Tradycja oszczędzania jest zakorzeniona w naszych uczniach już od kilku pokoleń. Dlatego nikogo nie trzeba specjalnie zachęcać, ani zapraszać do wspólnego oszczędzania.

Już w pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego, we wszystkich klasach, większość uczniów deklaruje przynależność do SKO i udział w konkursie oszczędzania.

Do naszej szkolnej kasy zapisało się w roku szkolnym 2012/2013 - 53 uczniów, co stanowi 56% ogółu.

W obecnym roku szkolnym bank realizuje projekt rewitalizacji Szkolnych Kas Oszczędności, zmierzający do unowocześnienia programu SKO poprzez dostosowanie go do wymogów XXI wieku. Uczniowie należący do SKO, posiadają własne rachunki oszczędnościowe w banku i mogą sprawdzać swoje oszczędności w Internecie. Żyrafa Lokatka pomaga w nauce oszczędzania i przedsiębiorczości.

Celem naszej pracy w tym roku szkolnym jest:

  • popularyzacja i świadomość wiedzy związanej z oszczędzaniem,
  • propagowanie idei oszczędzania już od najmłodszych lat,
  • wzmacnianie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów,
  • działalność na rzecz lokalnej społeczności,
  • praktyczna edukacja finansowa,
  • promowanie wiedzy ekologicznej,
  • działalność charytatywna,
  • gospodarowanie surowcami wtórnymi.

Zachętą do uczestnictwa i działalności w SKO są sukcesy odnoszone w ogólnopolskim „Konkursie SKO”, w którym nasza szkoła już po raz trzeci zdobyła wyróżnienie na szczeblu regionu. Wiąże się to z nagrodami pieniężnymi, za które co roku, prawie wszyscy członkowie SKO jadą na atrakcyjną wycieczkę. Mamy nadzieję, że również i w obecnym roku szkolnym uda nam się sprostać nowym wyzwaniom z zakresu edukacji ekonomicznej i bankowej oraz systematycznego oszczędzania, jak również wspólnie działać na rzecz szkoły i naszego środowiska lokalnego.

Tych, którzy jeszcze się nie zdecydowali – zapraszamy!

Drzwi do SKO są dla wszystkich uczniów otwarte.